Argus opleidingen
John Wareman
Dadelgaarde 9
2723 BH Zoetermeer
06-53289859
079-8795555
Info@argusopleidingen.nl

ARGUS

ADVIES & BEVEILIGINGSOPLEIDINGEN INSTITUUT

OVERVAL

Natuurlijk wilt u uw medewerkers beschermen tegen de gevolgen van een overval.
Wij geven U en Uw medewerkers tips & adviezen om de kans op een overval te verkleinen.
Onze acteurs hebben veel ervaring met overval simulaties en geven uw medewerkers de juiste handvatten om hier mee om te gaan.
Argus neemt het gevoel van onveiligheid bij uw medewerkers weg.