Argus opleidingen
John Wareman
Dadelgaarde 9
2723 BH Zoetermeer
06-53289859
079-8795555
Info@argusopleidingen.nl

ARGUS

ADVIES & BEVEILIGINGSOPLEIDINGEN INSTITUUT

AGRESSIE

Uw medewerkers worden steeds vaker geconfronteerd met agressieve klanten.
Vaak blijft dit beperkt tot verbale agressie maar is fysiek geweld niet uitgesloten
Wij kunnen u helpen om uw medewerkers het gevoel van veiligheid terug te geven.
Na de training zijn zij in staat om op de juiste wijze om te gaan met agressieve klanten.